loader image

ژانویه 31, 2023

ژانویه 31, 2023

فلیم کاری و انالیز

فلیم کاری سنگ گرانیت فلیم یک واژه انگلیسی به معنای آتش زدن می باشد. که یکی از چندین روش پرداخت روی سنگ و همچنین از بهترین […]