loader image

گرانیت پرتقالی اوسان

سنگ گرانیت پرتقالی اوسان دارای گل درشت يا اصطلاحا گل پنه اي با رنگ هلويي و نارنجی روشن است به همراه دانه هاي ريز مشکی و سفید كه در سطح سنگ پراکنده شده است.

یکی از زیباترین و خوش‌رنگ ترین سنگ‌های منطقه بوده كه با رنگ نارنجی خود جلوه‌ی بدیعی به بنا می‌دهد.

گرانیت مروارید مشهد

سنگ گرانیت مشهد که به آن گرانیت مروارید مشهد هم گفته میشود ، یکی از انواع سنگ گرانیت است که در دسته سنگ‌های فلفل نمكی يا دانه ريز قرار می‌گیرد.

سنگ گرانیت مرواريد مشهد در ظاهر دارای طیف خاکستری و طرح های  ریز سفید و مشکی صدفی است

گرانیت پرتقالی اوسان

سنگ گرانیت پرتقالی اوسان دارای گل درشت يا اصطلاحا گل پنه اي با رنگ هلويي و نارنجی روشن است به همراه دانه هاي ريز مشکی و سفید كه در سطح سنگ پراکنده شده است.

یکی از زیباترین و خوش‌رنگ ترین سنگ‌های منطقه بوده كه با رنگ نارنجی خود جلوه‌ی بدیعی به بنا می‌دهد.

گرانیت مروارید مشهد

سنگ گرانیت مشهد که به آن گرانیت مروارید مشهد هم گفته میشود ، یکی از انواع سنگ گرانیت است که در دسته سنگ‌های فلفل نمكی يا دانه ريز قرار می‌گیرد.

سنگ گرانیت مرواريد مشهد در ظاهر دارای طیف خاکستری و طرح های  ریز سفید و مشکی صدفی است